Krzysia Górniak String Orchestra

Nowy projekt jest w trakcie tworzenia, piszemy aranże na orkiestrę, w przyszłym roku premiera! Organista i aranżer - Andrzej Mikulski przekłada myśli muzyczne na papier, natomiast Krzysia Górniak układa całość koncepcyjnie. Już niebawem pierwsze zajawki!

zamów z

merli amazon shop